Follow

We hebben geen functionerende voedsel- en wareninspectie in NL. CQ:
De NVWA doet niets aan misstanden in slachthuizen.
Klokkenluider brengt het aan licht, OM wil vervolgen,
NVWA frustreert onderzoek, slachters gaan weer vrijuit. rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/51

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by hostux.net, visit our website to discover all the free services offered.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!