یکی از جملات پرتکراری که احتمالا همگی تو زندگی شنیده‌ایم، اینه که معمولا شریک یا اکثرا پدر و مادر وقتی ازشون می‌پرسید چرا من رو از فلان چیز منع کردی یا چرا فلان کار (کار کاملا بی خطر) رو نمی‌ذاری انجام بدم؟
میگن که به خاطر خودته و چون دوستت دارم (محدود و مجبورت میکنم)

در صورتی که به نظرم در اکثر موارد این کار خیلی خودخواهانه و نشان از این فرهنگ داغون مالکیت بر فرزند/همسر داره!
اینکه ما اجازه بدیم کسی کاری رو بکنه که فکر میکنیم درسته، آیا هنر کردیم؟ آیا اسمش عشقه؟ دوست داشتنه؟

پس فرق ما با برخی دیکتاتور‌ها و اکثر تکفیری‌ها/تروریست‌ها چیه؟

به نظر من دوست داشتن یعنی اینکه بذاری طرفت کاری رو بکنه که باهاش مخالفی! بذاری خلاف اعتقادات و علایق تو زندگی کنه (زندگی بدون آسیب زدن به احدی) و باز هم دوسش داشته باشی.

عاشق یعنی اون پدر مادر پزشکی که پس از نصیحت و مشاوره ... میذارن بچه‌شون بره چوپون بشه و حمایتش هم میکنن

Show thread
Follow

برعکسش میشه اون والدینی که برای محبتشون نسبت به فرزند علناً یا مخفی شرط می‌ذارن.

اگر با فلانی ازدواج کنی
اگر فلان اعتقاد رو داشته باشی
اگر املت با نوشابه خوردی
دیگه دوستت نداریم و بچه ما نیستی!

همین قدر خودخواهانه!
اینا اسمش عشق نیست
اسمش مالکیت و دیکتاتوری والدین بر فرزنده

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by hostux.net, visit our website to discover all the free services offered.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!