تصویر کمتر دیده شده از تجمع عاشقان سینت ایگنوسیوس در کلیسای ایمکس:

بوق بوق بوق ...
استالمن رهبر
مرگ بر ضد ولایت ریچی
درود بر آزادی نرم‌افزار
سلام بر کپی‌لفت
مرگ بر آمریکا (تحریم)
مرگ بر دی آر ام
مرگ بر انویدیای مزدور
مرگ بر انحصار

ای ریچی آزاده، آماده‌ایم آماده ...
کدی که در گیت ماست هدیه به ریچی ماست.

· · Web · 1 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!