«مدیرعامل گروه صنعتی از تولید خودرو‌های قیمت با عنوان با مشارکت صنعت خودروسازی کشور با حداقل هزینه در خبر داد.»

* مردمی!
* حداکثر ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلو!
* استفاده از در آن!
* مدرن! و با طراحی روز!

کاش آدم بمیره اینا رو نبینه

@haghighi
دیوسا میگن با حداقل هزینه آدم رِ گی نمیگره!
همین چند وقت پیش بود که قیمت خودروهاشون بین ۲ فروش فوق العاده حداقل ۲۰- ۳۰ میلیون رفت بالا اونم در عرض ۲-۳ هفته.
من دیگه حرفی ندارم.

@ParhamNikdouz
من آرزو مرگ کردم، مرگ بهتره تا زندگکی زی ر این ظلم و بردگی سرمایه داری

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!