یک توصیه دوستانه:
غیر از حوزه فناوری و تخصصی، تو هیچ حوزه دیگه‌ای به پیشنهادات و حرفای دانیال اعتماد نکنید :))

· · Web · 1 · 0 · 3

@ahangarha نمیشه گفت :)) به خودشم فکر کنم نتونم بگم

@danialbehzadi @ahangarha بعدا ببینمت بهت میگم. در مورد یکی پیشنهاداتته که هنوز توش گیرم :))

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!