یک توصیه دوستانه:
غیر از حوزه فناوری و تخصصی، تو هیچ حوزه دیگه‌ای به پیشنهادات و حرفای دانیال اعتماد نکنید :))

· · Web · 1 · 0 · 4

@ahangarha نمیشه گفت :)) به خودشم فکر کنم نتونم بگم

@danialbehzadi @ahangarha بعدا ببینمت بهت میگم. در مورد یکی پیشنهاداتته که هنوز توش گیرم :))

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by hostux.net, visit our website to discover all the free services offered.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!