به برنامه خوب و آزاد و تحت برای مدیریت کتاب‌ها.
امکان افزودن کتاب به صورت دستی و یا اسکن بارکد isbn. + ایجاد قفسه‌های مجازی + انتخاب تصویر برای کتاب + امکان import/export کردن و ...

از همه مهم‌تر این امکان رو داره که میشه توش ثبت کرد کتاب رو به چه کسی قرض دادید و دیگه مثل من تو دایرکت ملت هی دنبال کتابای گم شده‌تون نگردید.

f-droid.org/en/packages/com.el

· · Web · 1 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by hostux.net, visit our website to discover all the free services offered.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!