به برنامه خوب و آزاد و تحت برای مدیریت کتاب‌ها.
امکان افزودن کتاب به صورت دستی و یا اسکن بارکد isbn. + ایجاد قفسه‌های مجازی + انتخاب تصویر برای کتاب + امکان import/export کردن و ...

از همه مهم‌تر این امکان رو داره که میشه توش ثبت کرد کتاب رو به چه کسی قرض دادید و دیگه مثل من تو دایرکت ملت هی دنبال کتابای گم شده‌تون نگردید.

f-droid.org/en/packages/com.el

· · Web · 1 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!