دوستان ذوب در گیکس guitx
این گیکس چه فرقی rpm-ostree داره؟!
اتمیک بودن و روت‌لس بودن و قابلیت رو‌بک و هرچی فیچر که من توی گیکس می‌بینم رو قبلا تو rpm-ostree دیدم.

@haghighi @ar
فرقش اینه که پیاده‌سازیش تخمی نیست (((:

جدای از شوخی، گیکس داره با ساختار پیش‌نیازها و کتابخونه‌های اشتراکی کار می‌کنه، نه که مثل قلت‌پک، همه‌چی رو بریزه تو یه بسته. بعد هم تا جایی که یادمه توی rpm-ostree مثلاً نسل‌ها رو نداشتیم و خیلی چیزهای دیگه

@danialbehzadi @ar@persadon.com مهن نسل‌ها رو مثل اسنپ‌شات دیدم و کاربردش رول‌بک و اتمیک بودن تغییراته.
خلاصه رو فدورا که selinux پونصد تا گیرذ بهش داد. تا حدودی حلش کردم. اما انگاری کلا محدویدت‌هایی داره (با selinux)
امشب رو سیستم قدیمی نصب میکنم.

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!