دوستان ذوب در گیکس guitx
این گیکس چه فرقی rpm-ostree داره؟!
اتمیک بودن و روت‌لس بودن و قابلیت رو‌بک و هرچی فیچر که من توی گیکس می‌بینم رو قبلا تو rpm-ostree دیدم.

@haghighi @ar
فرقش اینه که پیاده‌سازیش تخمی نیست (((:

جدای از شوخی، گیکس داره با ساختار پیش‌نیازها و کتابخونه‌های اشتراکی کار می‌کنه، نه که مثل قلت‌پک، همه‌چی رو بریزه تو یه بسته. بعد هم تا جایی که یادمه توی rpm-ostree مثلاً نسل‌ها رو نداشتیم و خیلی چیزهای دیگه

@danialbehzadi @ar@persadon.com مهن نسل‌ها رو مثل اسنپ‌شات دیدم و کاربردش رول‌بک و اتمیک بودن تغییراته.
خلاصه رو فدورا که selinux پونصد تا گیرذ بهش داد. تا حدودی حلش کردم. اما انگاری کلا محدویدت‌هایی داره (با selinux)
امشب رو سیستم قدیمی نصب میکنم.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!