دوستان، کسی لپ‌تاپ‌های librem رو داشته تاحالا؟ یا تجربه کار باهاشون؟

@haghighi اگر تو ایران پیدا میشه به منم آدرس بده

@molaei هنوز نگشتم دنبالش، فوقش از این سایت‌های واسط می‌خری

@haghighi آخه خیلی میکشن روش این سایتا ☹

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!