Follow

Nubo heeft een aantal organisaties gecontacteerd met de vraag ons project te ondersteunen. Zij kunnen dit niet alleen doen door aandelen te kopen (via word.nubo.coop), maar vooral ook door ons project bekend te maken bij hun achterban. Omdat belangrijk is. Kent u een organisatie waarvan u denkt dat die interesse kan hebben? Laat het ons weten of praat er over met hen. Zie ook nubo.coop/nl/page/support/

Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by hostux.net, visit our website to discover all the free services offered.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!