Follow

Nubo was op bezoek bij BRUZZ om haar ethische online diensten te presenteren! Wil je er meer over weten, kom dan morgen een borrel pakken op onze infosessie in Brussel om 5u30 bij Constant vzw 🙋

bruzz.be/videoreeks/donderdag-

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Hostux.social

This service is offered by alarig.
Beer, privacy and free software lovers. Join us!